Kansainvälinen Bioanalyytikkopäivä

15.4.2015

Kansainvälistä Bioanalyytikkopäivää vietetään vuosittain 15.4. Tänä vuonna teemana on "Patient Safety First - Potilasturvallisuus bioanalyytikon työssä".

Ote Bioanalyytikkoliiton lehdistötiedotteesta:

"Bioanalyytikot ympäri maailman viettävät 15.4. Kansainvälistä Bioanalyytikkopäivää (International Biomedical Laboratory Science Day). Bioanalyytikkopäivän tarkoituksena on juhlistaa ja tuoda esiin bioanalyytikoiden (laboratoriohoitajien) roolia terveydenhuollossa. Bioanalyytikoilla on avainrooli diagnostiikassa ja potilaan hoidossa.
Vuoden 2015 teemana on Patient Safety First – Potilasturvallisuus bioanalyytikon työssä. Potilasturvallisuuden ydin kliinisessä laboratoriotyön prosessissa on: Oikea potilas. Oikea näyte. Oikeaan aikaan. Oikealla tavalla. Laadukkaasti analysoituna."